07 July 2017

Panorame

Cîteva. Unele au același personaj, dar am o scuză: fotogenia. Aici sînt publicate la o dimensiune foarte mică. Unele, au dimensiuni care pot acoperi un perete. Enjoy, cît le țin online. Dacă vă place vreuna, îmi spuneți. Plătiți tiparul și o puteți avea la dimensiune maximă.