20 July 2016

Stelea și Dealu

Biserica Mănăstirii Stelea din Tîrgoviște, ridicată de Vasile Lupu la 1644-1645 pe locul uneia mai vechi, ridicată de boierul Stelea.

Biserica Mănăstirii Dealu, de lîngă Tîrgoviște, ridicată la 1495-1508 de Radu cel Mare, pe locul uneia din vremea lui Mircea cel Bătrîn.